Photo by David Potes @sleepydz  @kunstvereinmuenchen